متر
۱۴۰۲-۰۳-۲۳ توسط سردبیر 0 دیدگاه

موفقیت صالحین در مسابقه تیمی ریاضی (متر)

خانه ریاضیات اصفهان، ۸ و ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ مرحله نخست از دومین مسابقه تیمی ریاضی (متر) را برای پایه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم به صورت حضوری برگزار کرد.

روز ۸ اردیبهشت، ۱۷۶ تیم از پایه چهارم (متشکل از ۱۰۲ تیم دختر و ۷۴ تیم پسر) و ۲۰ تیم از پایه هفتم (متشکل از ۱۳ تیم دختر و ۱۳ تیم پسر) در این مسابقه شرکت کردند.

روز ۱۵ اردیبهشت، ۱۶۴ تیم از پایه پنجم (متشکل از ۱۰۹ تیم دختر و ۵۵ تیم پسر) و ۱۰۳ تیم از پایه ششم (متشکل از ۷۸ تیم دختر و ۲۵ تیم پسر) در این مسابقه شرکت کردند که بر این اساس دانش آموزان

  • یوسف عبدلی
  • سهند غیاثی
  • محمدمسیح بـرزو

توانستند به مرحلـه دوم مسابقه تیمی ریاضی (متر) راه پیدانمایند.
این موفقیت را را به خانـــواده بــزرگ صالحیـــن تبریک می‌گوییم.