۰۱
service_3

مدرسه زندگی

۰۲
service_2

آموزش نوین

۰۳
service_1

پرورش پویا

ofogh1
ofogh2
ofogh7

افق علمیدبیرستان صالحین

ما یکی از ماموریتهای خود را «ترویج علم و تشویق دانش اندوزی» می‌دانیم. به همین دلیل افق علمی مدرسه در سال جدید قدم‌های زیر خواهد بود.

قدم اول

قدم دوم

قدم سوم

آمادگی دانش آموزان برای گذراندن کاملا مسلط پایه تحصیلی به نحوی که در آزمونهای خارج از مدرسه نیز بتوانند بدرخشند.

شرکت در مسابقات علمی و کسب نتیجه در جشنواره خوارزمی.

فراهم آوردن زمینه لازم برای دانش آموزان خلاق و علاقه مند با ایجاد فب لب مدرسه.

افتخارات صالحین

خانواده صالحین

کادر اجرایی

کادر آموزشی

صالحین در یک نگاه

۱۳۷۴

سالی که شروع کردیم

s1

۱۳۷۹

شعبه دوره دوم افتتاح شد

s2

به‌وقت ورزش

زمین و سالن مجهز ورزشی

s3

به‌وقت علوم

آزمایشگاه مجهز علوم و شیمی

s4

به‌وقت فناوری

کارگاه مجهز تاسیسات

s5

سامانه یادگیری معکوس (یادنا)

صالحین‌نیوز