خانواده صالحینکادر اجرایی

هادی نصیری

مدیریت دبیرستان

محسن پورسید رضایی

معاونت اداری

منصور ایروانی

معاونت اجرایی و انضباطی

محمد نیلی

معاونت آموزش

هادی شهبازی

معاونت پایه نهم

مهدی نوری

معاونت پایه هشتم

عرفان آقاعابدی

معاونت پایه هفتم

احمد صادقی

سرایدار

کادر آموزش

مدرسه کانون شکل دهی به هویت نسل هاست . این نهاد مقدس، به مثابه یک کارخانه انسان سازی، می تواند نقطه عزیمت جامعه سازی و تمدن سازی باشد. نه تنها در ایران، بلکه در گوشه و کنار دنیا، هرجا تمدنی شکل گرفته، نظام تعلیم و تربیت نقش بسزایی در آن داشته است. در این کارزار، عناصر متعددی نقش‌آفرین‌اند که با قاطعیت می‌توان معلم را محوری‌ترین عنصر در شکل گیری هویت نسل‌ها و به تبع آن جامعه سازی و تمدن سازی دانست. 

محمدعلی حاجیان

دبیر زبان انگلیسی

فریدون شیری

دبیر علوم تجربی

مهدی نجار اعرابی

دبیر مطالعات اجتماعی

مهدی شفیعی نیا

دبیر فرهنگ و هنر

محسن مهترحاجی

دبیر ریاضی

محمدحسین کدخدایان

دبیر پیام های آسمان

فراخوان جذب نیرو

در مجتمع آموزشی صالحین

روش صالحینآموزش نوین، پروش پویا

دبیرستان صالحین با بیش از ۲۷ سال سابقه آموزشی و تربیتی امروز به یک نام شناخته شده در حوزه آموزش و پرورش تبدیل شده است. تجربه این چند سال و دغدغه های آموزشی و تربیتی و همچنین آسیب شناسی مسیر، مجموعه را به یک شیوه و اصولی در آموزش و پرورش رسانده است که در بین اهالی این امر به «روش صالحین» معروف است.

اجرا و پیاده سازی این روش نیازمند توانمندی های خاص علمی، تربیتی و حرفه ای است. 

مدرسه، مرکز ترویج علم
۱۰۰%
اخلاق محور
۱۰۰%
خلاقیت و استفاده از شیوه‌های نوین
۱۰۰%
تربیت عقلانی و آگاهانه
۱۰۰%
توجه به تفاوت‌های فردی
۱۰۰%
شادی و نشاط لازمه رشد و شکوفایی
۱۰۰%