رادیو صالحین

آخرین پرونده 
در جستجوی ماجرای یک قتل
با هندزفری بشنوید …

قسمت اول : تماس ناشناس 
همیشه وقتی فکر میکنی میتونی یک مدتی برای خودت باشی و استراحت کنی ، سر بزنگاه یک اتفاق غیر منتظره خواب و خوراک ازت میگیره.
درست مثل تلفنی که پاییز سال قبل بهم شد!!
مهرماه بود داشتم بر می‌گشتم خونه که تلفنم زنگ خورد.
ی فرد ناشناس گزارش یک قتل رو بهم داد.

تهیه کننده: وحیدحکیم فعال
کارگردان: عرفان آقاعابدی
گوینده: سیدمحمد حجازی
نویسنده: فاطمه آقاجانی
طراحی‌ و تنظیم صدا: مهرداد لطیفی

آخرین پرونده 
در جستجوی ماجرای یک قتل
با هندزفری بشنوید …

قسمت دوم : سرنخ
تنها سرنخم ، یک دفترچه است که باید دوباره بخونمش …
دفترچه را میگذارم روی‌ میز …
قهوه رو مزه مزه میکنم، تلخیش اخم هام را در هم میکشه .. 
صفحه اول را باز میکنم با خط خوش نوشته شده: 
” به نام خدا “

تهیه کننده: وحیدحکیم فعال
کارگردان: محمدعرفان آقاعابدی
گویندگان: سیدمحمد حجازی و زهرا شطی
نویسنده: فاطمه آقاجانی
طراحی‌ و تنظیم صدا: مهرداد لطیفی