111
۱۴۰۲-۰۹-۰۸ توسط سردبیر 0 دیدگاه

منتخبین انجمن اولیاء و مربیان

با تشکر از اولیای محترمی که با مشارکت در انتخابات، خود را در مدرسه سهیم دانسته‌اند.

اسامی منتخبین انجمن اولیاء و مربیان به شرح زیر اعلام می‌گردد:

  • جناب آقای برقی‌کار / عضو اصلی
  • سرکار خانم غلامپور / عضو اصلی
  • سرکار خانم عبادی / عضو اصلی
  • جناب آقای وفادار / عضو اصلی
  • سرکار خانم ریاضی / عضو اصلی
  • سرکار خانم حیدری / عضو البدل
  • جناب آقای جوهری / عضو البدل
  • سرکار خانم حدیدی / عضو البدل

امیدواریم اعضای انجمن اولیاء و مربیان با استعانت از خدای منان و با مشورت کادر اجرایی مدرسه تصمیماتی در جهت پیشرفت هرچه بیشتر دبیرستان اتخاذ نمایند.