آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان

جشنواره فرهنگی هنری امید فردا

سعید نوریان

رتبه اول رشته پادکست

محمدامین اقارب پرست

رتبه دوم رشته پادکست

محمدصالح کدخدایان

رتبه اول رشته ویدئوکست

یوسف قربانی

رتبه اول رشته نماهنگ

محمد رعنایی

رتبه دوم رشته پادکست

محمدصالح کدخدایان

رتبه اول رشته فیلم کوتاه

امیرحسین جبار زارع

رتبه اول رشته تکنوازی پیانو

محمدطاها قاری

رتبه اول رشته مجسمه سازی

علی فقیهی‌نیا

رتبه اول رشته پوستر سازی

ابوالفضل نجفی

رتبه دوم رشته عکاسی

فرزاد معصوم زاده

رتبه اول رشته آبرنگ

محمدصالح کدخدایان

رتبه اول رشته شعر

عرفان فولادی

رتبه اول رشته پاستل گچی

مهدی بهشتی نژاد

رتبه دوم رشته تکنوازی تنبک

پویا اسد زاده

رتبه دوم رشته تکنوازی تار

امیرمحمد دهقانی

رتبه سوم رشته تکنوازی سنتور

محمد امین طوقانی پور

رتبه دوم رشته پوستر سازی

یوسف عبدلی

رتبه سوم رشته تکنوازی سنتور