دسته: پرورش پویا

زنگ سواد رسانه‌ای

یکی از محیط‌های اساسی که امروزه بر قشرهای مختلف جامعه و بخصوص نوجوانان به شدت اثرگذار است محیط فضای مجازی و رسانه‌هاست. سواد رسانه‌ای امری است که مدت زیادی است در بسیاری از کشورها از جمله کانادا موردتوجه واقع شده است و از مقاطع دبستان این آموزش صورت می‌گیرد. سواد رسانه‌ای یکی از 6 سواد ضروری یونسکو بیان شده و در سند تحول بنیادین نیز در ذیل یکی از ساحت‌های تربیت نظام آموزش و پرورش ذکر گردیده است. هرچند در سالیان اخیر درس تفکر و سواد رسانه‌ای به عنوان یکی از دروس مقطع متوسطه دوم ارائه گردیده است اما به نظر می‌رسد ضرورت ایجاب می‌کند در مقاطع سنی پایین‌تر بخصوص متوسطه اول نیز موردتوجه قرار گیرد. از این رو دبیرستان صالحین درس سواد رسانه‌ای را به عنوان بخشی از طرح بوم در مدارس به صورت دو نیمسال متفاوت در پایه هفتم و هشتم به عنوان محتوای اصلی مدرسه قرار داده است. از جمله محتواهای این درس می‌تواند به بحث از شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای، فیلم و تلویزیون، تبلیغات و خبر نام برد.


زنگ سواد مالی

همه‌ی ما می‌دانیم که امروزه بسیاری از مشکلات جامعه ما ناشی از مشکلات اقتصادی است. به نظر می‌رسد یکی از علل این امر عدم آموزش سوادمالی در عموم جامعه و بخصوص از سنین پایین باشد. سوادمالی یکی از 6 سواد ضروری یونسکو و یکی از ساحت‌های تعلیم و تربیت سند تحول بوده است که متأسفانه هنوز در ساختار رسمی آموزش و پرورش موردتوجه واقع نشده است. سوادمالی به عنوان یکی از مهارت‌های پایه زندگی در دبیرستان صالحین در پایه هشتم به صورت یک نیمسال جزو محتواهای اصلی مدرسه قرار گرفته است.


زنگ صبحانه

با توجه به زندگی ماشینی امروزه یکی از معضلاتی که بسیاری از مدارس و خانواده‌ها با آن مواجه هستند بحث عدم فرصت دانش آموزان برای میل با آرامش صبحانه در منزل است. تحقیق‌های علمی متعددی صورت گرفته است که کاهش بازدهی آموزشی در صورت عدم تغذیه مناسب را نشان می‌دهد. برای حل این مشکل در دبیرستان صالحین 15 دقیقه زمان تحت عنوان زنگ صبحانه به زنگ تفریح بین زنگ کلاسی اول و دوم مدرسه اضافه شده و در سالن نمازخانه مدرسه هر روزه سفره‌ای پهن خواهد شد تا دانش آموزان صبحانه خود را با آرامش میل کنند.


انتخاب مسیر

یکی از مهم ترین مشکلات دانش آموزان، کمبود موقعیت انتخاب گری و عدم انتخاب صحیح است. یکی از انتخاب های اساسی دانش آموزان در طول دوران تحصیل خود انتخاب رشته برای مقطع متوسطه دوم است. در طرح انتخاب مسیر سعی شده است هم انتخاب گری صحیح در قالب کارگاه هایی به دانش آموزان آموزش داده شود و هم بازدیدهایی از دانشگاه ها، هنرستان ها، شرکت های صنعتی خصوصی و دولتی برگزار شود تا دانش آموزان بتوانند به صورت عینی به رشته های مختلف و محیط های تحصیلی و همچنین افراد موفق آن رشته ها آشنا شوند تا ان شاالله هم برای کل مسیر زندگی و هم انتخاب رشته ی تحصیلی خود دست به انتخاب صحیح و درست بزنند.