باشگاه

همه‌ی ما بارها تجربه کرده‌ایم که انتهای زمان کلاس درسی توانایی درک مطالب درسی را نداریم و بسیاری از معلمین مجبور بوده‌اند بخشی از زمان کلاس را برای رفع خستگی دانش آموزان به فعالیت‌های متفرقه دیگری بپردازند که برخی از آن‌ها در چارچوب اهداف تعلیم و تربیت مدرسه یا کلاس قرار ندارد. در برنامه درسی سند تحول بنیادین ساعت درسی کلاس 50 دقیقه ذکر شده است. همچنین میانگین ساعت درسی در مدارس کشورهای توسعه‌یافته مادی اغلب دنیا بین 45 تا 50 دقیقه است. متأسفانه ما جزو اندک کشورهایی در دنیا هستیم که ساعت کلاس درسی آن در مقطع متوسطه 90 دقیقه است! از این رو به نظر می‌رسد کاهش ساعت کلاس‌های درسی یکی از برنامه‌های تحولی هر مدرسه‌ای باید باشد که ادعای تحول در نظام آموزشی را پیگیری می‌کند. دبیرستان صالحین نیز در این راستا با برنامه‌ریزی دقیق آموزشی ساعت کلاس‌های درسی خود را به 60 دقیقه کاهش داده است.