سید حامد عنوانی

تاریخ تولد :

۱۳۶۰/۰۶/۲۹

رشته تحصیلی :
مدرسی معارف

آخرین مدرک تحصیلی :

دکتری

نام درس مورد تدریس :
عربی

♦ تدریس در دانشگاه هایی همچون (فردوسی مشهد ، علوم پزشکی مشهد ، آزاد خمینی شهر ، آزاد خوراسگان ، موسسه امام خمینی ، علوم قرآن و حدیث و جامعه المصطفی)

♦ تدریس در مدارس اصفهان از جمله صالحین ، سما ، هنرهای زیبا

آشنایی با نحوه تدریس

از طریق مشاهده این کلیپ شما می توانید با نحوه تدریس این دبیر در طرح یادگیری معکوس (یادنا) بیشتر آشنا شوید.

محمدرضا
محمدرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
حمیدرضا
حمیدرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
علیرضا
علیرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
قبل
بعدی

دبیرستان دوره اول صالحین

سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰