مهدی شفیعی نیا

تاریخ تولد :

۱۳۵۴/۰۹/۱۶

رشته تحصیلی :
هنر

آخرین مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد

نام درس مورد تدریس :
فرهنگ وهنر

♦ ۲۱سال آموزش درمدارس غیرانتفاعی
♦ بیش از ۵۵ نمایشگاه جمعی
♦ ۳ نمایشکاه انفرادی خوشنویسی
♦ نگارش کل دیوان حافظ بخط شکسته

♦ نگارش مناجات نامه خواجه عبدالله بخط شکسته 

♦ نگارش  کتاب آموزش خط تحریری

آشنایی با نحوه تدریس

از طریق مشاهده این کلیپ شما می توانید با نحوه تدریس این دبیر در طرح یادگیری معکوس (یادنا) بیشتر آشنا شوید.

محمدرضا
محمدرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
حمیدرضا
حمیدرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
علیرضا
علیرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
قبل
بعدی

دبیرستان دوره اول صالحین

سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰