حسین حلاجی

تاریخ تولد :

۱۳۵۰/۰۱/۰۱

رشته تحصیلی :
دینی و عربی

آخرین مدرک تحصیلی :

کارشناسی

نام درس مورد تدریس :
عربی

♦ ۳۰ سال تدریس در دوره تربیت معلم
♦ تدریس قرآن ، پیام های آسمان ، عربی ، دین و زندگی در دوره اول و دوم و هنرستان
♦ تدریس در آموزشگاههای دولتی ، نمونه مردمی ،هیات امنایی و غیر دولتی

♦ ۲ سال معاون آموزشی

♦ ۲ سال سرگروه درسی استان

♦ ۲ سال سرگروه درسی منطقه 

♦ ۴ سابقه تدریس در مجموعه صالحین

آشنایی با نحوه تدریس

از طریق مشاهده این کلیپ شما می توانید با نحوه تدریس این دبیر در طرح یادگیری معکوس (یادنا) بیشتر آشنا شوید.

محمدرضا
محمدرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
حمیدرضا
حمیدرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
علیرضا
علیرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
قبل
بعدی

دبیرستان دوره اول صالحین

سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰