فریدون شیری

تاریخ تولد :

۱۳۳۵/۰۱/۰۱

رشته تحصیلی :
علوم تجربی

آخرین مدرک تحصیلی :

کاردانی

نام درس مورد تدریس :
علوم تجربی

۴۵ سال سابقه تدریس در مدارس مختلف

آشنایی با نحوه تدریس

از طریق مشاهده این کلیپ شما می توانید با نحوه تدریس این دبیر در طرح یادگیری معکوس (یادنا) بیشتر آشنا شوید.

محمدرضا
محمدرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
حمیدرضا
حمیدرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
علیرضا
علیرضادانش آموز
بیشتر بخوانید
جانمایی
قبل
بعدی

دبیرستان دوره اول صالحین

سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰