زنگ

یکی از بزرگترین معضلات جدی کشور ما پایین بودن سرانه ی مطالعه ی کتاب است. شاید یکی از دلایل اصلی چنین امری تمرکز بیش از حد بر کتب درسی و عدم آشنایی دانش آموزان با کتب مختلف باشد. در زنگ کتاب خوانی دانش آموزان با نحوه ی انتخاب، جستجو و تهیه ی کتاب، سبک مطالعه ی کتب و آثار نویسندگان مختلف و کمی دست به قلم شدن آشنا می شوند.