طرح سطح‌بندی

ازآنجاکه بسیاری از دانش آموزان در مؤسسات آموزشی زبان انگلیسی شرکت کرده‌اند و برخی از آن‌ها سطح زبان انگلیسی فراتر از کتاب درسی دارند، حضور آن‌ها در کلاس درسی که محتوای آن را از قبل آموخته‌اند هم باعث اتلاف وقت خود ایشان می‌شود و هم احتمالاً باعث مداخله و مزاحمت برای یادگیری دیگر دانش آموزان. البته این امر را در بعد کلان آموزشی از این جهت نیز می‌توان تحلیل کرد که بسیاری از دروس محتوامحور در نظام آموزشی را برخی از دانش آموزان بدون حضور در کلاس درس به صورت خودخوان می‌توانند بیاموزند و این امر صرفه‌جویی هم در زمان دانش آموزان و معلمین است، از این رو می‌توان دانش آموزان را در این محک خویشتن قرار داد که احتمالاً اگر دانش‌آموزی ادعا دارد دروسی را یا از قبل آموخته است یا قبل از برگزاری کلاس می‌تواند به صورت خودخوان بیاموزد، در یک امتحان استاندارد شرکت کند و اگر نمره لازم را کسب کرد نیازی به حضور در کلاس نداشته باشد. در دبیرستان صالحین در روزهای اول شهریورماه یک آزمون از کل کتاب زبان انگلیسی آن پایه برگزار می‌شود و دانش‌آموزانی که بتوانند حداقل نمره ۱۸ را کسب کنند، در طول سال تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی جداگانه‌ای که محتوای متفاوت و بالاتری نسبت به کتاب درسی دارد شرکت خواهند کرد و از جهت آموزشی نیز با یکدیگر رقابت خواهند کرد.