دبیرستان صالحین امروز میزبان خادمین هیئت دانش آموزی دانشجویی انصار المهدی بود ، هیئتی که همیشه در مسایل اجتماعی پیشقدم بوده.
اینبار هم با حضور خودش در دبیرستان ما ، کمک بزرگی در مقابله با ویروس کرونا داشتند و محل دبیرستان رو بطور کامل ضدعفونی کردند.
امیدواریم هرچه زودتر این ویروس نابود بشه و بتونیم دوباره پذیرای دانش آموزان عزیزمون باشیم.

5+