اردوی شبی در مدرسه | پایه هشتم
به وقت تست mbti شخصیت شناسی


به وقت  نماز مغرب و عشا


ویژه برنامه جشن و جنگ شب یلدا


ویژه برنامه معرفتی


برگزاری لیگ مسابقات ورزشی


آماده سازی سالادهای الویه
ارائه تجربیات و نظرات گروها در رابطه پخت سالاد الویه
و انتخاب برترین ها در سرعت عمل ، بهترین مزه ، بهترین خلاقیت و نوآوری ، کار گروهی و نظم و نظافت


به وفت نمازه صبح و قرائت دعای عهد


صرف صبحانه

1+