• اردوی شبی در مدرسه | پایه نهم
  • مکان : باغ مدرسه صالحین . (دوره دوم)
1+