031-32344440

شمارش معکوس تا پایان زمان "ثبت نام" اردوی مشهد مقدس

روز

:

ساعت

:

دقیقه

:

ثانیه(s)

 

سامانه ی آزمون برخط دبیرستان دوره اول صالحین

در این سامانه شما میتوانید آزمون های تعریف شده از طرف کادر اجرایی دبیرستان را پشت سر بگذارید و  آماری دقیق از وضعیت علمی خود به دست بیاورید.

این آزمون مخصوص دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی دوره ی اول صالحین می باشد.

ورود به مرکز آزمون