031-32344440

خبرنگار مدرسه

سامانه ی آزمون برخط دبیرستان دوره اول صالحین

 

در این سامانه شما میتوانید آزمون های تعریف شده از طرف کادر اجرایی دبیرستان را پشت سر بگذارید و  آماری دقیق از وضعیت علمی خود به دست بیاورید.

این آزمون مخصوص دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی دوره ی اول صالحین می باشد.

 

ورود به مرکز آزمون

تا اتمام مهلت آزمون مجله رشد نوجوان

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)